Vi sinh xử lý nước ao nuôi – EcoClean Aqua

105,000 

EcoClean Aqua bao gồm các chủng vi sinh được chọn lọc đặc biệt, hệ enzyme hoạt tính và chất căn bề mặt. Sản phẩm tuyệt vời để làm sạch ao nuôi thông qua việc xử lý tảo, làm giảm mật độ BOD và TSS. Sản phẩm còn giúp là giảm hàm lượng các chất độc tố như NH3, ammonia, H2S và mùi.

0903923177
0903956982
X