Vi sinh xử lý khí độc NO2 – EcoClean AM

120,000 

Liên hệ 0909.752.990 để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

EcoClean AM là sự phối trộn của 8 loài vi khuẩn kỵ khí tùy nghi, heterotrophic ammonia oxidizers và hyper ammonia utilizers để loại bỏ ammonia và các tạp chất hữu cơ gây mùi từ hồ nuôi trồng thủy sản, điều này làm cho sản phẩm hiệu quả trên một loạt các chất nền và điều kiện môi trường khác nhau

0909.752.990
0903.923.177
X