Vi sinh xử lý khí độc NO2 – EcoClean AM

120,000 

Liên hệ 0903.956.982 để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

EcoClean AM là sự phối trộn của 8 loài vi khuẩn kỵ khí tùy nghi, heterotrophic ammonia oxidizers và hyper ammonia utilizers để loại bỏ ammonia và các tạp chất hữu cơ gây mùi từ hồ nuôi trồng thủy sản, điều này làm cho sản phẩm hiệu quả trên một loạt các chất nền và điều kiện môi trường khác nhau

0903923177
0903923177
X