Vi sinh xử lý khí độc NO2 – EcoClean AM

132,000 

EcoClean AM là sự phối trộn của 8 loài vi khuẩn kỵ khí tùy nghi, heterotrophic ammonia oxidizers và hyper ammonia utilizers để loại bỏ ammonia và các tạp chất hữu cơ gây mùi từ hồ nuôi trồng thủy sản, điều này làm cho sản phẩm hiệu quả trên một loạt các chất nền và điều kiện môi trường khác nhau.

0903923177
0903956982
X