Vi sinh xử lý bùn đáy ao – EcoClean Sludge Reducer

85,000 

Liên hệ 0903.956.982 để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm.

EcoClean Sludge Reducer là công thức pha trộn của các vi khuẩn từ tự nhiên, được phân lập và chọn lọc để loại bỏ bùn đáy ao, xử lý khí độc và các tạp chất hữu cơ gây mùi từ nguồn phát thải và hồ sinh học

X