Hạt Giống Ớt Kiểng

14,000 

Ớt kiểng là loài cây thân thảo lâu năm, thường được trồng như cây 1 năm, cao khoảng 30 – 60 cm, gồm nhiều phân nhánh. Lá đơn mọc xen kẽ nhau, hình mắc. Hoa đơn lẻ mọc tại nách lá hoặc mọc thành cụm trên đỉnh, hoa nhỏ và có màu trắng.

0903923177
0903956982
X