Vi sinh ủ phân – EcoClean Compost

82,000 

EcoClean Compost là sản phẩm hiệu lực cao, mật độ vi sinh cao, dạng bột được phân lập để ủ phân Compost.

EcoClean Compost là sự kết hợp đặc biệt của các chủng vi sinh, chất dinh dưỡng vi lượng, chất căng bề mặt được sử dụng trong công nghệ tăng sinh khối.

0903923177
0903956982