Hạt giống rau muống mầm

35,000 

Hạt giống rau muống mầm được tuyển chọn, không mang mầm bệnh, không xử lý hóa chất.

0903923177
0903956982
X